paslaugos

 

 

Įmonė teikia visas pagrindines pramoninės nuosavybės apsaugos paslaugas, apimant:

-          Patentines paieškas, prekių ženklų paieškas, dizaino paieškas;

-          Patentinių, dizaino, prekių ženklų paraiškų parengimą ir padavimą;

-          Europos patentų  įteisinimą Lietuvoje (Latvijoje,  Estijoje);

-          Teisinės apsaugos galiojimo palaikymą (patentų, dizaino, prekių ženklų);

-          Išimtinių  teisių perleidimą;

      -       Profesinį atstovavimą LR Valstybiniame patentų biure, Pasaulinėje intelektinės   nuosavybės organizacijoje (WIPO), Europos patentų                  tarnyboje (EPO), Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyboje (OHIM) ir kitose institucijose;

      -     Konsultavimą intelektinės nuosavybės teisių klausimais ir  susijusį teisinį atstovavimą.

Įmonė specializacija – patentinės paslaugos, ypač susijusiuos su cheminių, biotechnologinių, medicininių išradimų patentavimu. Taip pat dirbame su išradimais mechanikos, optikos ir kitose fizikos srityse.