formos

 

          Formos (užpildymui)

 

Pareiškimas dėl autorystės (arba Autorių deklaracija)

      Išradimams

      Dizainui

Teisę paduoti patento paraišką patvirtinantis dokumentas

      Išradimams

      Dizainui

Teisių perdavimas

      Patentai.Perdavimo patvirtinimas

       Dizainas. Perleidimo dokumentas

      Prekių ženklai. Perleidimo dokumentas 

